вуглеутворення

вуглеутворення
углеобразование - coalification - *Kohlenbildund - послідовне перетворення відмерлих рослин у вугілля викопне. У загальному процесі В. виділяють дві фази: торфоутворення і вуглефікацію. Ідеальним середовищем торфоутворення були болота з водою, збідненою киснем з лужною рН. Торф, який утворився в результаті біохім. реакцій залишків вищих наземних рослин, був вихідним матеріалом осн. маси викопного вугілля - гумолітів. Осн. процесами перетворення рослинних залишків у першій фазі В. були: геліфікація лігніно-целюлозних тканин рослин в анаеробних умовах і перехід продуктів розкладу цих тканин до колоїдного стану з подальшим обезводненням і затвердінням гелів і утворенням однорідної маси, яка цементувала ін. компоненти; фюзенізація - обезводнення і окиснення в аеробних умовах лігніно-целюлозних тканин і продуктів первинної їх геліфікації з частковим обвуглюванням рослинного матеріалу; елювіація - винесення з торфу проточними водами колоїдних продуктів, що супроводжувалося збагаченням торфу ліпоїдними стійкими до розкладу компонентами рослин; ілювіація - привнесення на площу торфяника розчинених гумінових речовин. Бітумінізація - анаеробний процес розкладу багатих на жири і білки речовинних комплексів нижчих рослин і відмерлих мікроорганізмів (зоопланктону), який призводив до утворення сапропелю - осн. вихідного матеріалу сапропелітів, та сапрогумолітів. Друга фаза В.- вуглефікація - починалася і протікала після поховання торфу в надрах Землі (перекриття його кластичними осадами). У результаті діагенезу торф перетворювався у м'яке буре вугілля. Наступний метаморфізм привів до формування широкого спектра природних різновидів викопного вугілля - від бурого вуг. до суперантрацитів. В. - регіональний процес, який протікав з різною інтенсивністю в окр. періоди геол. історії Землі на великих площах і локальних ділянках всіх континентів, де виникало сприятливе поєднання фітологіч., кліматич., палеогеографіч. і геотектоніч. передумов. Початок масштабної В. датується сер. девоном. Природним завершенням В. був процес руйнування вугленосних формацій, що стали внаслідок загального підйому материків і горотворчих процесів областю розмиву. Цей процес особливо виразно виявився у верхньопалеозойських кам.-вуг. бас., які сформувалися в складних авлакогенах (Донбас), великих глибоких прогинах пригеосинклінальних і складчастих областей (Кузнецький, Горлівський, Карагандинський бас.). Див. Рослини-вуглеутворювачі.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "вуглеутворення" в других словарях:

  • вугільний басейн — угольный бассейн coal basin *Kohlenbecken, Kohlenrevier, Kohlenbassin велика за розмірами і масштабом вуглепрояву площа неперервного або острівного (територіально роз єднаного) поширення вугленосних формацій, утворення яких є наслідком геол.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугленосна провінція — угленосная провинция coal bearing province *Kohlenprovinz обширна суцільна або переривчаста площа вуглеутворення, яке протікало у схожих палеогеогр. умовах. Термін В.п. відображає масштабність і тривалість оптим. поєднання ландшафтно кліматич.,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугленосна площа — угленосная площадь coal bearing area *Kohlenfeld велика, сумірна за розмірами з вугільними басейнами територія, в межах якої на основі сприятливих геол. передумов, а також наявності непов язаних в єдиному структурному плані роз єднаних поодиноких …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вологість твердих горючих копалин — міра насиченості горючих копалин водою, як правило відсотковий вміст загальної вологи у вугіллі (антрациті тощо). Визначається відношенням маси зовнішньої вологи та вологи повітряно сухого вугілля до маси вихідної проби вугілля В.т.г.к. пов’язана …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля викопне — уголь ископаемый fossil coal (mineral) fossile Kohle тверда горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з рослинних решток. Колір від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, твердість 1…3. Виділяють гумоліти (вугілля кам’яне,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугленосна формація — угленосная формация coal bearing formation, carboniferous formation, coal measures *кohlenführende Formation поліфаціальна, ритмічно побудована товща парагенетично пов язаних між собою комплексів вугленосних порід, яка утворюється внаслідок… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглефікація — углефикация coаlification *Inkohlung, Kohlenbildung, Kohlung природний процес структурно молекулярного перетворення (метаморфізації) органічної речовини вугілля під впливом високого тиску та температур. В. фаза вуглеутворення, в якій похований в… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»